Privacy statement

Inspective crime games, gevestigd aan De Stoven 6 7206 AX Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Inspective Crime Games
De Stoven 6
7206 AX Zutphen
Tel: 088-4080800
https://inspective.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inspective crime games verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inspective crime games verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Inspective crime games neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inspective crime games) tussen zit. Inspective crime games gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Website voor het ontvangen van uw bestelling
- Filemaker voor het verwerken van uw bestelling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inspective crime games bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Maximaal één jaar > U heeft de mogelijkheid uw geplande spel voor één jaar uit te stellen. Om deze reden worden uw gegevens voor maximaal één jaar bewaard.
Personalia > Maximaal één jaar > U heeft de mogelijkheid uw geplande spel voor één jaar uit te stellen. Om deze reden worden uw gegevens voor maximaal één jaar bewaard.
Adres > Maximaal één jaar > U heeft de mogelijkheid uw geplande spel voor één jaar uit te stellen. Om deze reden worden uw gegevens voor maximaal één jaar bewaard.
E-mailadres > Maximaal één jaar > U heeft de mogelijkheid uw geplande spel voor één jaar uit te stellen. Om deze reden worden uw gegevens voor maximaal één jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inspective crime games verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inspective crime games gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Dit is onze CookieInfo

U weet dat ze er zijn: cookies. Op onze website hebben wij slechts de noodzakelijke cookies verwerkt voor een goed functionerende website. Wilt u een goed werkende website, klikt u dan onder op de pagina op "Akkoord" Deze methode komt overeen met de nieuwe AVG (ingangsdatum 25 mei 2018).
Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming. Ook bezoekers vanuit Facebook zijn volledig anoniem.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben het laatste octet van het IP adres gemaskeerd. Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder
__utma cookieinfo.net
   
Vervaldatum Type
2 jaar HTTP
   
Doel  
Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.
   
Naam Aanbieder
__utmb cookieinfo.net
   
Vervaldatum Type
Session HTTP
   
Doel  
Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website heeft bezocht. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen.
   
Naam Aanbieder
__utmc cookieinfo.net
   
Vervaldatum Type
Session HTTP
   
Doel  
Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website verlaat. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen.
   
Naam Aanbieder
__utmt cookieinfo.net
   
Vervaldatum Type
Session HTTP
   
Doel  
Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen.
   
Naam Aanbieder
__utmv cookieinfo.net
   
Vervaldatum Type
Session HTTP
   
Doel  
Slaat door de gebruiker gedefinieerde trackingparameters op voor gebruik in Google Analytics.
   
Naam Aanbieder
__utmz cookieinfo.net
   
Vervaldatum Type
50 maanden HTTP
   
Doel  
Verzamelt gegevens over waar de gebruiker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, op welke koppeling werd geklikt en welke zoekterm werd gebruikt. Gebruikt door Google Analytics.
   
Naam Aanbieder
_ga cookieinfo.net
   
Vervaldatum Type
2 jaar HTTP
   
Doel  
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
   
Naam Aanbieder
_gat cookieinfo.net
   
Vervaldatum Type
Session HTTP
   
Doel  
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.
   
Naam Aanbieder
_gid cookieinfo.net
   
Vervaldatum Type
Session HTTP
   
Doel  
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
   
Naam Aanbieder
CookieConsent cookieinfo.net
   
Vervaldatum Type
1 jaar HTTP
   
Doel  
Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inspective crime games en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie werkdagen, op uw verzoek.

Inspective crime games wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inspective crime games neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via . Inspective crime games heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#inspective) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

KVK: 34231158 | © Copyright Inspective Crime Games 2022

© Copyright Inspective Crime Games 2022
KVK: 34231158